Despre noi

Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’,membru al Asociatiei Detectivilor din Romania s-a  infiintat in anul 2005 si functioneaza in baza legii nr.329/2003 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia privind exercitarea profesiei de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare avand  obiect unic de activitate investigarile private.

Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’ isi desfasoara activitatea in baza licentei de functionare nr. 82179  eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane , fiind printre primele cabinete de detectivi particulari autorizate din Romania si primul cabinet de detectivi particulari din Iasi.

Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’ desfasoara activitati specifice de investigare, la cerea persoanelor fizice sau juridice , in conditiile prezentei legi, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima , familiala si private ori altor drepturi si libertati fundamentale, referitoare la:

a)      conduita si moralitatea publica a unei persoane ;

b)      date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice pontentiala partenera intr-o afacere;

c)      persoanele disparute de la domiciliu;

d)     bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces;

e)      asigurarea protectiei impotriva scurgerii unei informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.

Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’ofera servicii profesioniste de investigatii private precum :investigatii economice, de angajati, conjugaele, de familie ;acestea toate fiind  de calitate, eficiente si prompte respectand strict confidentialitatea informatiilor oferite de catre client cat si a celor culese in timpul procesului de investigare. Exceptii:

  • nu facem recuperari de bani
  •  nu interceptam convorbiri telefonice
  • nu preluam cazuri in care anterior detectivi ai altor firme au fost deconspirati

Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’ va ofera alte solutii care sa inlocuiasca aceste metode si care sa conduca la rezolvarea problemelor dumneavoastra prin tipul de servicii care sa va satisfaca cerintele dumneavoastra .

Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’ ia toate masurile pentru ca activitatile intreprinse sa nu fie contrare reglementarilor legale interne sau celor internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’garanteaza discretia din partea personalului referitor la cazurile incredintate si confidentialitatea deplina a actiunii desfasurate de cabinet dand dovada de seriozitate si competenta .

Potriviti art.1 (3) din Legea nr. 329/2003 actualizata privind exercitarea profesiei de detectiv particular “informatiile obtinute in urma activitatiilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, in conditiile prezentei legi”.

 

Exceptiile de la principiul confidentialitatii sunt:

potrivit art. 3 (2) din Legea nr. 329/2003 “datele si informatiile obtinute de detectivul particular pot fi comunicate la cerere, potrivit legii, numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului in cauzele penale.

art. 15 pct. d, potrivit caruia “detectivul particular are obligatia, in cazurile in care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de indata autoritatile cu atributii in domeniu”

in art. 79 din Codul de procedura penala se arata: “persoana obligata a pastra secretul profesional nu poate face relatari cu privire la faptele si imprejurarile de care a luat cunostinta in exercitiul profesiei, fara incuvintarea persoanei sau a unitatii fata de care este obligata a pastra secretul”.

 

Cabinetul noastra de detectivi particulari respecta in totalitate intimitatea si confidentialitatea intalnirilor si discutiilor cu clientul, avand obligatia legala si morala de a pastra secretul profesional cu privire la datele si informatiile obtinute in exercitarea profesiei de detectiv particular.
Cabinetul individual de detectivi particulari ‘Detective Protection’ se distinge prin urmatoarele avantaje:

-consultanta initiala GRATUITA;

-calitatea deosebita a serviciilor prestate;

-disponibilitate imediata in preluarea cazului dumneavoastra;

-eficacitate maxima in rezolvarea cazurilor.